Strona startowa Oferta Cennik Kontakt
   
 

Oferta Umowa mini (wzór umowy do pobrania)

opieka informatyczna:

 • instalacja i konfiguracja serwerów Microsoft i Linux
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego (biurowego, księgowego, kadrowego itp.)
 • nadzór nad stacjami roboczymi
 • prowadzenie projektów migracji i wdrażania nowego oprogramowania
 • nadzór nad urządzeniami sieciowymi
 • nadzór nad drukarkami sieciowymi
 • nadzór nad materiałami eksploatacyjnymi drukarek sieciowych
 • doradztwo w zakresie IT
 • wdrożenie i egzekwowanie polityki bezpieczeństwa
 • monitoring pracowników (IT i wizyjny**)
 • stała inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania komputerowego za pomocą specjalistycznego oprogramowania 5)
- stała niewielka, opłata miesięczna
- profesjonalna obsługa przez inżynierów i administratorów z kilkuletnim stażem
- gwarantowany 2-godz. czas reakcji na zgłoszenie
- usuwanie awarii – gratis 4)
- 3 godziny dyżuru w firmie*)
- 4 godzin Helpdesk mailowy / zdalny
- 4 godziny Helpdesk telefoniczny
- do 20 stacji roboczych
- do 3 serwerów
- umowa minimum 3 miesiące
- opłata tylko 650 zł / m-c netto

 

 

*)
W pierwszym miesiącu ilość godzin dyżuru onSite jest zwiększona o 100%, w drugim o 50%. Poczynając od 3 miesiąca zgodnie z oferta. Pomimo tego, że większość klientów obawia się, że jest to niewystarczające, gwarantujemy taką organizację sieci komputerowej i ciągły nadzór zdalny, że wizyty osobiste nie są konieczne. U większości naszych klientów poczynając od 6-tego miesiąca, dyżury przekształcają się w spotkania towarzyskie z szefami firm.

**)
Instalacja monitoringu wizyjnego jest dodatkowo płatna. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości systemu. Administracja systemem jest wliczona w cenę.

3) Monitoring:
instalacja i konfiguracja systemu pro-aktywnego monitorowania serwerów z powiadamianiem e-mail i SMS. Monitoringiem objęte są wszystkie serwery i urządzenia sieciowe na które podpisano umowę serwisową. Instalacja usługi jest darmowa i niezbędna do świadczenia usług abonamentowych.

4) Usuwanie awarii czyli doprowadzenie systemu informatycznego do użycia, przy czym za usunięcie awarii uważa się chwilę w której system umożliwia pracę w podstawowym zakresie, lecz występują jeszcze błędy lub usterki. (Na przykład: przy awarii wszystkich drukarek w firmie, za usunięcie awarii uważa się stan, w którym uruchomiono co najmniej jedną drukarkę i wszyscy użytkownicy mają możliwość drukowania).

awaria - zdarzenie uniemożliwiające pracę, dla którego nie istnieje rozwiązanie alternatywne
błąd - zdarzenie uniemożliwiające pracę w danym obszarze, dla którego istnieje rozwiązanie alternatywne
usterka - mało istotny błąd systemu komputerowego nie wpływający na pracę lecz wyłącznie na wygodę obsługi

5) Warunkiem monitorowania stacji pracowników jest istnienie w firmie domeny Active Directory. Monitorowanie odbywa się za pomocą oprogramowania Lansweeper, które jest instalowane na jednym z komputerów domenowych.